UFABET วิธีเล่นให้ได้เงิน ท่องเที่ยวทะเลสาบอินเล (Inle Lake)

UFABET วิธีเล่นให้ได้เงิน ตามประวัติเล่าว่า..เมื่อประมาณ ๒๐๐-๓๐๐ กว่าปีมาแล้ว มีพ่อค้าสี่คนมาจากเมืองทวายทางตอนใต้ของพม่า เบื่อหน่ายการทำสงครามยืดเยื้อระหว่างพม่ากับมอญ จึงได้พากันมาแสวงหาความสงบและปลอดภัยที่ทะเลสาบแห่งนี้UFABET วิธีเล่นให้ได้เงิน และแยกย้ายกันตั้งบ้านเรือนสี่แห่งในทะเลสาบ

ต่อมาได้ขยายเป็นUFABET เล่นง่ายหมู่บ้านสี่แห่ง ชาวพม่าเรียกว่า “อินเลยัว” แปลว่า บึงสี่หมู่บ้าน ต่อมาได้ขยายเป็น ๓๒ หมู่บ้าน มีประชากรอาศัยอยู่ในทะเลสาบกว่า ๗๐,๐๐๐ คน หากรวมบนบกรอบๆ ทะเลสาบด้วยก็มากกว่าแสนคน

UFABET ฝาก-ถอน ง่าย

ทะเลสาบอินเลแห่งนี้อยู่ท่ามกลางหุบเขาที่อยู่ลึกสวยงามของรัฐฉานและเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ2 ของประเทศพม่าตั้งอยู่ในเมืองยองเชว  อยู่ห่างจากเมืองตองยีประมาณ 25 กิโลเมตรพื้นที่ทั้งหมด 44.9 ตารางไมล์ หรือ 116 กิโลเมตร และสูงจากระดับน้ำทะเล 2,900 ฟุต หรือ 880 เมตร มีความสวยงามตามธรรมชาติ

UFABET วิธีเล่นให้ได้เงิน เป็นแรงดึงดูดที่สำคัญดึงให้นักท่องเที่ยวมาเยือน ผืนน้ำกว้างใหญ่และวิวทิวเขาอันสวยงาม รวมทั้งเสน่ห์วิถีชีวิตของชาวอินตาที่เรียบง่าย  เหมาะแก่การมาเที่ยวชมเพื่อกาศึกษาถึงชีวิตความเป็นอยู่ของชาวพม่าที่เรียกได้ว่ากลมกลืนกับธรรมชาติเป็นอย่างยิ่ง ทะเลสาบแห่งนี้เป็นที่อยู่อาศัยของกลุ่มชนที่เรียกตนเองว่า ชาวอินทา (Intha) ชนเผ่านี้อาศัยอยู่ในทะเลสาบอินเลมานานนับร้อยปีแล้ว

ทะเลสาบอินเล เป็นที่ตั้งของชุมชนกลางน้ำขนาดใหญ่ ชาวบ้านมีอาชีพเกษตรกรรมทั้งเพาะปลูกและประมง และมีสินค้าหัตถกรรม ขนาดเล็ก เช่นการทอผ้าUFABET ตีเหล็ก บุหรี่ และอีกส่วนหนึ่งก็มีรายได้จากการบริการท่องเที่ยว บ้านเรือนของชาวอินตา ก็ล้วนแต่ปลูกหลักปักเสาลงในทะเลสาบ และอยู่ใกล้กับแปลงเกษตรลอยน้ำของพวกเขานั่นเอง

โดยใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางUFABET วิธีเล่นให้ได้เงิน การทำการเกษตรลอยน้ำและทำเกาะจากวัชพืชที่พวกเขาสร้างขึ้นมาเองกลางลำน้ำในทะเลสาบตัดเอาหญ้าวัชพืชและสาหร่ายในทะเลสาปที่เอามาดัดแปลงทำเป็นแปลงเกษตรลอยน้ำ เนื่องจากการตั้งบ้านเรือนที่อยู่อาศัยในทะเลสาบ และรอบๆ ทะเลสาบไม่มีพื้นที่เพียงพอที่จะทำการเพาะปลูก ชาวอินทาจึงคิดค้นวิธีสร้างพื้นที่เพาะปลูกเพื่อเอาชนะธรรมชาติ โดยการนำเอาวัชพืชลำต้นกลวงเช่น ต้นอ้อ ที่ขึ้นในน้ำมาตากแห้งแล้วมัดรวมกันเป็นแพ แล้วงมเอาดินโคลนที่อยู่ใต้น้ำขึ้นมาวางบนแพ ผูกเชือกยึดไว้ด้วยไม้ไผ่ไม่ให้ลอยไปมา และใช้พื้นที่ดินในแพเพาะปลูกพืชผัก

ส่วนใหญ่เป็นผักที่ใช้บริโภคและส่งไปขาย จึงเป็นภูมิปัญญาของชาวอินตาที่รู้จักดึงเอาธรรมชาติรอบตัว มาใช้เป็นUFABET วิธีเล่นให้ได้เงิน ประโยชน์ได้อย่างอย่างสูงสุดและเหมาะสม แปลงผักในทะเลสาบ นอกจากการเกษตรกรรมลอยน้ำแล้วยังมีการทำประมงในทะเลสาบโดยเอกลักษณ์ของชาวประมงที่มีวิธีการหาปลาที่มีลักษะณะการหาปลาที่แตกต่างจากชาวประมงประเทศอื่นการพายเรือด้วยเท้า

เป็นลักษณะอันโดดเด่นเฉพาะตัวของชาวอินตา สาเหตุของการพายเรือด้วยเท้าของชาวอินตา เป็นเพราะว่าปรับการดำรงค์ชีวิตและเพิ่มความสะดวก ให้เข้ากับหลักทางภูมิศาสตร์ของทะเลสาปอินเล การไปดูชาวอินทาพายเรือด้วยเท้าอาจเป็นเหตุผลต้นๆของการไปเที่ยวทะเลสาบอินเล คือ เรียกได้ว่าไม่มีชาวประมงที่ใดในโลกสามารถเลียนแบบได้ นี่คือหนึ่งในสถานที่มหัศจรรย์ที่ควรไปท่องเที่ยวและเยื่ยมชมวิธีชีวิตชาวอินทา

ส่วนในเรื่องของที่พักนั้น จัดได้ว่ามีอยู่หลากหลายมาก เนื่องมาจากบรรยากาศที่ค่อนข้างเย็นสบายและทัศนียภาพทะเลสาบที่สวยงามมาก ทำให้มีบรรดารีสอร์ตต่างๆก่อสร้างขึ้นมากมายบริเวณ