UFABET ลิ้งค์เข้าเว็บไซต์ สักการะวัดพระธาตุดอยสุเทพ เชียงใหม่

UFABET ลิ้งค์เข้าเว็บไซต์ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1927 (จ.ศ. 746) ในสมัยพญากือนา กษัตริย์องค์ที่ 6 แห่งอาณาจักรล้านนา ราชวงศ์มังราย พระองค์ทรงได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุองค์ใหญ่ ที่ได้ทรงเก็บไว้สักการบูชาส่วนพระองค์ถึง 13 ปี มาบรรจุไว้ที่นี่ ด้วยการทรงอธิษฐานเสี่ยงช้างมงคล

เพื่อเสี่ยงทายสถานที่ประดิษฐาน พอช้างมงคลเดินมาถึงยอดดอยสุเทพ มันก็ร้องสามครั้ง พร้อมกับทำประทักษิณสามรอบ แล้วล้มลง พระองค์จึงโปรดเกล้าฯให้ขุดดินลึก 8 ศอก กว้าง 6 วา 3 ศอก หาแท่นหินใหญ่ 6 แท่น มาวางเป็นรูปหีบใหญ่ในหลุม แล้วอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุลงประดิษฐานไว้ จากนั้นถมด้วยหิน แล้วก่อพระเจดีย์สูง 5 วา ครอบบนนั้น

UFABET ฝาก-ถอน ง่าย

ตามตำนานUFABET ลิ้งค์เข้าเว็บไซต์ เล่าว่า พระเจ้ากือนาธรรมิกราชทรงแยกพระบรมสารีริกธาตุไว้เป็นสองส่วน โดยอัญเชิญองค์หนึ่งบรรจุไว้ที่พระธาตุวัดสวนดอก ส่วนอีกองค์หนึ่งได้อัญเชิญขึ้นบนหลังช้างมงคล โดยพระเจ้ากือนาธรรมิกราชทรงตั้งจิตอธิษฐานเสี่ยงทายว่าหากช้างเชือกนั้น หยุดลงตรงที่ใดก็จะให้สร้างพระธาตุขึ้น ณ ที่แห่งนั้น ซึ่งช้างเชือกดังกล่าวได้มาหยุดลงตรงยอดดอยสุเทพแห่งนี้

โดยทำทักษิณาวรรตสามรอบก่อนที่จะล้มลง (ตาย) ดังนั้นพระเจ้ากือนาธรรมิกราชจึงทรงรับสั่งให้สร้างพระบรมธาตุอันเป็นที่ ประดิษฐานองค์พระบรมสารีริกธาตุ ณ ยอดดอยสุเทพ อยู่คู่ฟ้าคู่ดินเชียงใหม่มานับแต่นั้น วัดพระธาตุดอยสุเทพตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเมืองเชียงใหม่ ผู้ที่เดินทางมาสักการะที่วัดแห่งนี้สามารถมองเห็นทิวทัศน์เมืองเชียงใหม่ ได้อย่างชัดเจน

ด้วยเหตุนี้จึงห้ามพุทธศาสนิกชนที่ไปนมัสการสวมรองเท้าในUFABET ลิ้งค์เข้าเว็บไซต์ บริเวณพระธาตุ และมิให้สตรีเข้าไปบริเวณนั้น ในปี พ.ศ. 2081 สมัยพระเมืองเกษเกล้า กษัตริย์องค์ที่ 12 ได้โปรดฯให้เสริมพระเจดีย์ให้สูงกว่าเดิม เป็นกว้าง 6 วา สูง 11 ศอก พร้อมทั้งให้ช่างนำทองคำทำเป็นรูปดอกบัวทองใส่บนยอดเจดีย์ และต่อมาเจ้าท้าวทรายคำ ราชโอรสได้ทรงให้ตีทองคำเป็นแผ่นติดที่พระบรมธาตุ

ในปี พ.ศ. 2100 พระมหาญาณมงคลโพธิ์ วัดอโศการาม เมืองลำพูนได้สร้างบันไดนาคหลวงทั้ง 2 ข้าง เพื่อให้ประชาชนขึ้นไปสักการะได้สะดวกขึ้น และกระทั่งถึงUFABET โปรโมชั่นดี สมัยครูบาศรีวิชัย ท่านได้สร้างถนนขึ้นไป โดยถนนที่สร้างนี้มีความยาวถึง 11.53 กิโลเมตร วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ได้รับการประกาศเป็นโบราณสถานสำหรับชาติ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 52 ตอนที่ 0ง วันที่ 8 มีนาคม 2478 พร้อมกับวัดอีกหลายแห่งในจังหวัดเชียงใหม่

จุดเด่นUFABET ลิ้งค์เข้าเว็บไซต์ ของวัดพระธาตุดอยสุเทพคือ ลักษณะทางสถาปัตยกรรมขององค์พระธาตุดอยสุเทพปัจจุบัน เป็นเจดีย์ทรงระฆังสิบสองเหลี่ยม ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมย่อเก็จตามแบบศิลปะล้านนาที่ได้รับการปฎิสังขรณ์ในรัชสมัยพระเมืองเกษเกล้าเมื่อราว พ.ศ. 2080 มีการตกแต่งประดับประดาด้วยการหุ้ม ทองจังโกปิดทอง เหลืองอร่ามทั้งองศ์ สิ่งสำคัญอื่นๆ ในบริเวณวัดได้แก่

1. บันไดนาคหอวง สร้างมาแต่เดิมเมื่อ พ.ศ. 2100 โดยพระมหามงคลโพธิเป็นผู้อำนวยการ สร้าง ส่วนเชิงบันไดเป็นรูปเศียรพญานาคข้างละ 1 ตัว ความยาวตัวละ 60 วา มีบันไดรวม 173 ขั้น (ปัจจุบันมี 300 กว่าขั้น) 2. พระอุโบสถ สร้างครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2086 โดยอุบาสิกาUFABET ชื่อมังคลศิลา

ต่อมาในปี พ.ศ. 2500 ได้ก่อสร้าง พระอุโบสถทรงไทยล้านนาขึ้นใหม่ 3. พระวิหาร สร้างโดยท้าวซายคำเมื่อ พ.ศ. 2081 รัชสมัยพระเมืองเกษเกล้า 4. พระระเบียง หรือวิหารคด สร้างในปีเดียว กับการสร้างพระวิหารด้านตะวันออกและตะวันตกยาว เท่ากัน มีข้างละ 7 ห้อง ด้านทิศใต้มี 12 ห้องและ ด้านทิศเหนือมี 11 ห้อง

การเดินทางเข้าชมUFABET ลิ้งค์เข้าเว็บไซต์ พระธาตุดอยสุเทพมี 2 ทาง คือ  บันใดนาค เป็นสัญลักษณ์สำคัญแห่งหนึ่งของวัดพระธาตุดอยสุเทพ (Phra That Doi Suthep Temple) ที่นักท่องเที่ยวมักจะถ่ายรูปกันบริเวณนี้ และบริเวณบันไดนาคด้านล่างจะมีร้านขายของที่ระลึกจำนวนมากและรถรางไฟฟัาเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 06.00 – 18.00 น. ในราคาขึ้น-ลง คนละ 20 บาท(สำหรับคนไทย) และ 50 บาท (สำหรับชาวต่างชาติ) ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกในการขึ้นลงได้มาก